Sa compunem cuvinte

Scop : – recunoaşterea şi asocierea sunetelor cu literele învăţate , deprinderea de a forma cuvinte noi ;

Material didactic : – jetoane mari cu literele alfabetului scrise cu roşu şi

albastru ;

Se împart elevii în două echipe . O echipă va primi jetoanele scrise cu roşu , alta cele scrise cu albastru . Învăţătorul va spune un cuvânt . Elevii care au literele corespunzătoare sunetelor ce compun cuvântul , vor ieşi în faţa clasei şi se vor aşeza pe echipe , astfel încât să formeze cu literele de pe jetoanele de aceeaşi culoare cuvântul auzit .

Exemplu : – învăţătorul spune cuvântul “ sat ”

Vor ieşi copiii cu jetoanele : S  A  T

Echipa care formează corect cuvântul câştigă un punct . Jocul se reia cu formarea altor cuvinte . Căştigă echipa cu cele mai multe puncte .

Observaţii : – nu se cer cuvinte care conţin aceeaşi literă de două sau mai

multe ori .