Unde?

Scop : – verificarea şi consolidarea deprinderilor de exprimare corectă , dez-

voltarea atenţiei , a gândirii , a imaginaţiei .

Sarcina didactică: – formularea de propoziţii cu folosirea corectă a prepozi-

ţiilor: pe , în , la , sub , după , lângă , cu , între , peste , până , spre .

Jocul se poate desfăşura pe două grupe formate din câte 10 – 12 elevi

( A şi B ).Pentru fiecare răspuns se acordă un minut . În exemplele date elevii nu au voie să repete prepoziţia .

Se scriu 6 prepoziţii pe tablă , după care învăţătorul cere unui elev din grupa B să spună un cuvânt care să denumească un obiect , aparat , animal etc. Cuvântul este preluat de membrii grupei A . Aceştia vor formula pe rând câte o propoziţie în care să se includă cuvântul dat şi unul din cuvintele scrise pe tablă . Pentru un răspuns bun se acordă grupei 1 punct , se scade unul dacă este greşit . Se continuă în acelaşi fel cu toţi componenţii grupei A , după care se totalizează punctele urmând la joc grupa B ( după ce s-au inversat sau imtrodus prepoziţii noi ) . O prepoziţie folosită de trei ori este ştearsă şi înlocuită cu alta .

Va câştiga grupa care a realizat punctajul maxim .

Exemplu : -grupa B a spus cuvântul “ maşină ”. Membrii grupei A vor putea

formula propoziţii de tipul următor :

Maşina este în garaj .

O maşină se află  pe stradă .

Merg cu maşina spre Cluj .

Patru maşini sunt trase lângă garaj .

A trecut cu maşina peste trambulină .

Stau în maşină până vii tu .