Schimbati litera

Scop : – activizarea şi îmbogăţirea vocabularului , dezvoltarea capacităţii de
selectare , a mobilităţii gândirii şi a expresivităţii limbajului ;
Sarcina didactică : – formarea de cuvinte cu sens prin schimbarea unei litere
sau a unei silabe ;
Material didactic : – ilustraţii reprezentând diferite obiecte , animale etc .
( casă , ramă , pană , toc ) ;
Jocul se poate desfăşura individual sau în colectiv .În cazul în care se desfăşoară individual , învăţătorul anunţă că fiecare elev are la dispoziţie două minute , după care cheamă primul concurent la tablă şi prezintă o ilustraţie . Elevul o priveşte , o denumeşte , scrie cuvântul pe tablă şi după aceea , prin schimbarea primei litere va căuta să formeze noi cuvinte cu sens, cu acelaşi număr de litere , pe care le va scrie unele sub altele .La semnalul conducătorului de joc , elevul se opreşte şi face aprecierea . Pentru activizarea tuturor elevilor , pentru fiecare grup de 3 – 4 elevi care vor lucra la tablă , învăţătorul va alege o comisie formată din doi membri care va face aprecierea . Pentru fiecare cuvânt care respectă regula se acordă câte un punct . Vor fi evidenţiaţi elevii care au dat cel mai mare număr de exemple corecte .
Pentru complicare se va cere elevilor să formeze cuvinte noi prin schimbarea primei silabe , apoi a ultimei .
Când jocul se desfăşoară în colectiv , se dau copiilor foi de hârtie . Toţi vor scrie cuvântul de pe tablă , apoi timp de 2- 3 minute fiecare copil va scrie cuvinte formate conform regulei . La semnalul dat de învăţător , cpopiii vor înceta scrierea cuvintelor . Învăţătorul va cere primului copil să citească toate cuvintele găsite . Pe măsură ce va citi se va analiza dacă acel cuvânt este format conform cerinţei . Învăţătorul va cere copiilor care au scris acelaşi cuvânt să îl taie cu o linie . Când primul copil va termina de citit cuvintele scrise , alt copil le va citi pe cele rămase netăiate şi tot aşa până toţi copiii vor citi cuvintele scrise . Vor fi declaraţi câştigători acei copii care au rămas cu cuvinte netăiate .
Exemple: a) Cuvinte formate din 1 – 2 silabe prin schimbarea primei sau
ultimei litere sau silabe :

toc lan pană ramă cană
loc lac rană mamă casă
joc laţ cană lamă cară
foc leu şină temă cade
b) Cuvinte formate din 2-5 silabe prin menţinerea primei silabe :
coleg copac vioară secerătoare
cocoş colac viteză semănătoare
covor codaş violet seninătate

c) Cuvinte formate din 2-4 silabe cu menţinerea ultimei silabe:
mare doreşte pălărie
zare zâmbeşte frizerie