Sa compunem cuvinte

Scop : – recunoaşterea şi asocierea sunetelor cu literele învăţate , deprinderea de a forma cuvinte noi ;
Material didactic : – jetoane mari cu literele alfabetului scrise cu roşu şi albastru ;
Se împart elevii în două echipe . O echipă va primi jetoanele scrise cu roşu , alta cele scrise cu albastru . Învăţătorul va spune un cuvânt . Elevii care au literele corespunzătoare sunetelor ce compun cuvântul , vor ieşi în faţa clasei şi se vor aşeza pe echipe , astfel încât să formeze cu literele de pe jetoanele de aceeaşi culoare cuvântul auzit .
Exemplu : – învăţătorul spune cuvântul “ sat ”
Vor ieşi copiii cu jetoanele : S A T
Echipa care formează corect cuvântul câştigă un punct . Jocul se reia cu formarea altor cuvinte . Căştigă echipa cu cele mai multe puncte .
Observaţii : – nu se cer cuvinte care conţin aceeaşi literă de două sau mai multe ori .