Sa completam propozitia!

Scop: – formarea deprinderii de a completa propoziţii când le lipseşte subiec-

tul sau predicatul , realizarea acordului între subiect şi predicat .

Se scriu pe tablă sau pe nişte fişe propoziţii în care lipsesc subiectele sau predicatele . Elevii vor trebui să completeze spaţiile libere cu subiectul sau predicatul potrivit . Cine va completa spaţiile corect şi va realiza şi acordul dintre subiect şi predicat va fi evidenţiat şi punctat .

Exemplu : ( Cine ? )

. . . . . . merge la şcoală .                               ( elevul )

. . . . . . coase haina .                                     ( croitorul )

. . . . . . stopeşte floarea .                               ( grădinarul )

. . . . . . face mâncare .                                   ( bucătarul )

( Ce face ? )

Fetiţa . . . . . . . . . . . . la plimbare cu păpuşa .    ( merge )

Ionel . . . . . . . . . . . temele la matematică .        ( scrie )

Albina . . . . . . . . . . din floare în floare .           ( zboară )

Pisica . . . . . . . . . . .şoareci .                              ( prinde )