Cuvinte perechi

Scop : – activizarea vocabularului , consolidarea cunoştinţelor despre sinoni-

me , antonime .

Sarcina didactică : – formarea perechilor de cuvinte cu sens asemănător , for-

marea perechilor de cuvinte cu sens opus .

Material didactic : – jetoane cu cuvinte scrise .

Jetoanele se aşează pe bancă sau pe catedră şi vor fi solicitaţi elevii să facă perechi de cuvinte cu sens asemănător  ( opus ) . Vor câştiga elevii care au găsit cele mai multe perechi de cuvinte şi aşezate corect .

a) arbore  – copac             gri    – cenuşiu               ţară    –   patrie

prieten –  amic              steag – drapel                orb     –  nevăzător

spune   –  zice                filă     – foaie                   avere  – bogăţie

b) noapte  –  zi                 coboară – urcă               mic  –  mare

alb        – negru            prieten  –  duşman         pace – război

trist     –  vesel              râde      –   plânge           harnic – leneş

lumină – întuneric       flămând – sătul             rece   –   cald