Cum se spune?

Scop: – îmbogăţirea expresivităţii vorbirii şi activizarea vocabularului prin

reproducerea orală sau scrisă a unor expresii .

Sarcina didactică : – completarea unor expresii uzuale , cu cuvinte cu sens

figurativ .

Pentru buna desfăşurare a jocului , conducătorul va pregăti din timp şi îşi va nota diferite expresii uzuale , în care , pentru a se reliefa mai pregnant semnificaţia şi pentru o mai bogată expresivitate a limbajului sunt folosite ca termeni de comparaţie cu sens figurativ .

Exemplu : Era  . . . . . .ca  racul .                      ( roşu )

Se făcuse . . . . . . ca varul .             ( alb )

Era . . . . . . ca turta de ceară .          ( galben )

. . . . . . ca plumbul .                         ( greu )

Se dau copiilor câte o foaie de hârtie . Se scriu exemplele pe tablă fără cuvintele din paranteuă  şi se acoperă . Se explică elevilor sarcina didactică şi se completează una din propoziţii pentru exemplificare .

( A văzut negru în faţa ochilor . )

Se anunţă timpul acordat pentru formularea răspunsurilor  ( timpul va fi acordat în funcţie de numărul exemplelor de pe tablă , cca 3 minute pentru fiecare exemplu ). După ce fiecare elev şi-a scis numele pe foaie , se descoperă exemplele şi jocul începe . Elevii vor copia exemplele de pe tablă şi vor completa spaţiile libere cu cuvinte potrivite . După expirarea timpului dat , se adună foile , se citesc de către învăţător sau de un elev şi se apreciază în colectiv . Pentru fiecare exemplu bine completat se acordă un punct , iar cele greşite sau necompletate nu se punctează . Vor fi evidenţiaţi elevii care au întrunit maximum de puncte .