Cine stie cuvinte noi?

Scop : – activizarea vocabularului şi a cunoştinţelor elevilor , dezvoltarea
memoriei şi capacităţii de selectare ;
Se împart elevii în grupe , după bănci . Se împarte şi tabla cu cretă colorată .
Învăţătorul pronunţă un sunet corespunzător unei litere , cerând elevilor să se gândească şi să spună cuvinte care încep cu sunetul dat . Se cer mereu cuvinte noi , frumoase , alese .
Elevul care-l spune trebuie să şi îl explice – cu ajutorul învăţătorului – şi primeşte câte un punct pe tablă .
Câştigă rândul de bănci cu mai multe puncte .