Cei mai isteti!

Scop: – verificarea şi consolidarea cunoştinţelor despre genul ( numărul )

substantivelor , activizarea vocabularului , consolidarea deprinderilor

de coordonare a mişcărilor .

Sarcina didactică : – găsire unor substantive de un anumit gen ( număr )

indicat de conducătorul jocului .

Material didactic : – o minge mică sau un obiect ce poate fi prins uşor de

copii .

Jocul se desfăşoară pe grupe de câte 8 – 10 elevi care vor fi chemate pe rând în spaţiul din faţa clasei . Grupa va forma un cerc în jurul învăţătorului. Acesta va explica elevilor că va arunca mingea către un anumit elev care după ce a prins-o , are la dispoziţie 4 secunde pentru a da un exemplu de substantiv comun al cărui gen îl va anunţa învăţătorul .

Jocul începe . Învăţătorul spune :

“ Pentru ca răspunsurile voastre să fie bune , trebuie să prindeţi mingea , să daţi un exemplu corect , să vă încadraţi în timp şi să-mi aruncaţi mingea înapoi . Orice neatenţie atrage după sine eliminarea din joc . Începem cu substantive de genul feminin ” , după care aruncă imediat mingea către un elev . Dacă răspunsurile acestuia respectă regulile stabilite , rămâne în joc , iar în caz contrar trece în bancă şi jocul continuă tot aşa până rămân 2-3 elevi . Se anunţă încetarea , iar elevii rămaşi în joc trec într-o parte . Se procedează identic şi cu celelalte grupe , iar în final se va forma o grupă din toţi aceia care au fost selecţionaţi . Se procedează şi cu ei la fel până rămân 2-3 din ei . Pe aceştia învăţătorul îi va felicita .

Se recomandă ca după primul joc învăţătorul să încredinţeze sarcina de conducător pe rând câte unuia din elevii selecţionaţi şi să schimbe genul substantivelor spuse de către elevi .

Tot în acest mod se poate proceda în alte zile , pentru a cee copiilor să răspundă cu singularul ( sau pluralul ) substantivelor ori cu substantive articulate ( sau nearticulate ) .