Mima

  • Materiale necesare: nici unul;
  • Numărul de participanţi: nelimitat;
  • Descrierea jocului: unui copil coordonatorul îi spune un cuvânt. El trebuie să transmită colegilor cuvântul fără a rosti nici un sunet,doar folosindu-şi posibilităţile de expresie corporală (mimică, gestică, atitudine corporală, mişcare). În cazul în care se joacă pe grupe, activitatea poate căpăta aspect competiţional.